Department EU

Harald Felzen
Project Manager

Phone: +49 228 9703-6605
Fax: +49 228 9703-6613
Harald.Felzen--at--Sparkassenstiftung.de

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V.
Simrockstraße 4, 53113 Bonn

Phone: +49 228 9703-0
Fax: +49 228 9703-6613 or -6630

» E-Mail

Bitte schalten Sie JavaScript an, wenn Sie Google Analytics deaktivieren möchten.